Spelregels

Dit portaal heeft tot doel het uitwisselen van informatie en gedachten te stimuleren tussen Nederlandstaligen die op één of andere wijze met livegeluid bezig zijn. Alle persoonlijke informatie die je op deze site achterlaat mag uitsluitend voor dat doel aangewend worden.

Policy

De adressen in deze database zullen nooit doorgespeeld worden aan derden. Enkel een sporadische Email omtrent wat er op livegeluid.be gebeurt, zal naar de gebruikers gestuurd worden. Ook deze functie kan je in je eigen account info uitschakelen. Elke gebruiker behoudt het recht om zijn gegevens ten allen tijde te wijzigen of verwijderen. Als je volledig geschrapt wil worden uit de ledenlijst van livegeluid.be, stuur dan een mailtje naar administrator@livegeluid.be. Je krijgt dan een vraag om dit te bevestigen, waarna we al je gegevens verwijderen.

Alle informatie en ideeën op deze site worden aangeboden met de beste bedoelingen. De administrator en de content providers van deze site kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de beschikbare informatie, noch voor de juistheid van de informatie. Het gebruik van programma's, testbestanden, tips of wat dan ook, aangeboden op livegeluid.be, is volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Verder zijn wij geenszins verantwoordelijk voor inhoud die door gebruikers wordt aangeleverd in forum en andere rubrieken.

Het Forum

Welkom op livegeluid.be. Hier kan je discussiëren over alles wat met livegeluid te maken heeft. Om het soepel te laten verlopen vragen we een paar regels te respecteren:

- Enkel postings in het Nederlands zijn toegestaan. Voor Engelstalige discussies zijn er hopen internationale sites, waarvan er verschillende te vinden zijn in de links sectie van livegeluid.be.

- Gelieve enkel te posten in de daartoe bestemde rubriek. Als je een nieuwe rubriek wil voorstellen, kan dat in de rubriek "De livegeluid.be website".

- Alle gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de regels van de netiquette.

- Commerciële postings zijn niet toegestaan. Als je een commerciële aankondiging wil doen op deze site, stuur ze dan op als nieuwsbericht. Indien relevant zal ze door de administrator, na eventuele bewerking, online geplaatst worden.

- Gebruikers die zich niet aan de regels houden zullen uit het forum geweerd worden en hun topics worden verwijderd.

- Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun postings. De berichten in het livegeluid.be forum komen niet noodzakelijk overeen met de visie van livegeluid.be.

- De gebruikers van dit forum verklaren zich akkoord met de laatste versie van deze regels.

- De gebruiker van dit forum verklaart uitdukkelijk geen auteursrechtelijk beschermde bestanden te posten. Hij/zij draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid.