equalizer

Alesis DEQ 830: 8-Channel / 30 bands Digital Graphic EQAlesis DEQ 830: 8-Channel / 30 bands Digital Graphic EQEen equalizer is een apparaat waarmee een bepaalde klank kan aangepast worden, door specifiek het frekwentieverloop, de intensiteit van het geluid in functie van de frekwentie, te beïnvloeden.

De meeste mengpanelen beschikken over eenvoudige ingebouwde equalizer functies, veelal voor elk kanaal apart. Standalone equalizers bieden veel krachtiger mogelijkheden om subtiele correcties aan te brengen in het geluid, bijvoorbeeld ten gevolge van minimale imperfecties in microfoons of luidsprekers.

Men onderscheidt volgende types:

grafische equalizers

Deze worden het vaakste gebruikt in PA systemen omdat ze overzichtelijk en dus vlot in gebruik zijn. Ze bieden een reeks naast elkaar staande schuivers die elk een gedeelte van het frekwentiespectrum kunnen bijregelen. De breedte van het frekwentiebereik dat elke schuiver beïnvloedt is afhankelijk van het model en ligt vast.

parametrische equalizers

Parametrische equalizers zijn krachtiger dan hun grafische tegenhanger maar daardoor minder eenvoudig in gebuik en ierts minder geschikt voor PA. Ze laten uiteraard toe de intsntiteit van bepaalde frekwenties te wijzigen, maar je kan daarbij ook precies instellen welke frekwentie je wil wijzigen (met een apparte regelknop), alsook met welke bandbreedte je deze wil wijzigen (de Q-factor of sweep). Deze regelmogelijkheden zijn dermate krachtig dat vier banden meestal volstaan. Ze worden hoofdzakelijk gebruik in een studio omgeving.