limiter en compressor

Limiters en compressors zijn toestellen die de dynamiek van een signaal aanpassen door het signaal, onder bepaalde voorwaarden (hoge pieken), te verzwakken. Vaak worden ze ingezet om oversturing te voorkomen.

Parameters bij compressors en limiters:
- attack: bepaalt hoe lang het signaal de treshold dient te overschrijden voordat de begrenzing in gang treedt
- release: bepaalt hoe lang het signaal terug onder de treshold dient te vallen alvorens de begrenzing terug uitgeschakeld wordt.
- treshold: bepaalt bij welk geluidsniveau de begrenzing optreedt.

Een limiter is de meest extreme van beide toestellen: zodra de treshold wordt overschreden, wordt het signaal verzwakt tot de tresholdwaarde. Het is in feite een compressor met oneindige compressie.

Een compressor start eveneens met het begrenzen van het uitgangssignaal nadat de treshold overschreden wordt, maar de verzwakking van het signaal is instelbaar. Het is een meer natuurlijk effect voor PA gebruik, omdat je de dynamiek van een geluidsbron op het prodium hiermee niet wegneemt, maar enkel onder controle krijgt.