mengpaneel

Het mengpaneel speelt uiteraard een enorm belangrijke rol. We beginnen hier alvast met de basis te bespreken. Later zullen we deze pagina's verder uitbreiden.

Het doel van een mengpaneel is het samenvoegen van het geluid van verschillende audio bronnen (microfoons, DI boxen, Cd speler, ...). Met een mengpaneel wordt bepaald welke audio signalen met welke sterkte in de 'mix' verwerkt worden. Afhankelijk van het type mengpaneel kunnen verschillende andere karakteristieken van elke geluidsbron (equalizing, panning, ...) bijgeregeld worden. Het vormt dus de centrale waar alles geregeld wordt.

Bij wijze van start geven we hieronder even wat korte uitleg bij de componenten van elk kanaal.

ingangen

Er zijn vaak meerdere soorten ingangen. Naaste een symmetrische microfoon ingang (MIC), beschikken veel mengtafels over line ingangen (LINE) en soms ook over tape inputs (TAPE). Een schakelaar voor het aanzetten van fantoomvoedig kan belangrijk zijn als je wil werken met microfoons (condensors) of DI boxen die voeding nodig hebben.

gain

Met de gain regel je het inputvolume. De gain instelling is onafhankelijk van alle andere instellingen. Hiermee zorg je ervoor dat een signaal voldoende sterk binnenkomt, zonder dat er overstruring optreedt. Ideaal zorg je ervoor dat de VU meters rond de 0 dB aangeven.

fader

Met de fader bepaal je met welke sterkte het signaal naar de eindmix gestuurd wordt. Ze zijn dermate belangrijk dat ze vaak een groot gedeelte van de ruimte op een mengpaneel innemen.

toonregeling - equalizing

Meestal beschikt elk kanaal over een aantal toonregelingsknoppen. Daarmee kan het signaaal selectief in bepaalde toonhoogtes (bijvoorbeeld low, mid of high) gecut of geboost worden. Bij eenvoudige modellen staat elke knop voor een bepaalde frekwentie-range. Bij meer geavanceerde modellen kan je met apparte regelaars bepalen op welke frekwentie je precies wil cutten of boosten (parametrische equalizers), terwijl dit bij eenvoudigere modellen vastgelegd is op een aantal basisfrekwenties (typisch low - mid - high).

pan

Met de pan knop regel je waar het signaal binnen het stereo beeld geplaatst moet worden (links-rechts).

effect send

Met de effect send regelaar kan je een signaal met een bepaalde sterkte doorsturen naar een extern apparaat dat aangesloten wordt op een centrale effect send bus. Vaak gaat het om effecten, die vervolgens via een effect return bus teruggevoerd worden naar het mengpaneel en toegevoegd worden aan de eindmix. Zo kan je het geluid van bepaalde instrumenten voorzien van een reverb effect door ze via de effect send naar één externe reverb processor te sturen. Men noemt dit type uitgang 'post-fade' of 'after-fade', na de fader dus, omdat de sterkte ervan ook afhangt van de sterjkte van de kanaal-fader.

monitor send

In tegenstelling tot de effect send is de monitor send een 'pre-fade' uitgang. Deze wordt typisch gebruikt om het signaal van een bepaald kanaal, onafhankelijk van de fader instellingen,door te sturen naar de podium-monitors, zodat muzikanten het signaal kunnen horen.

pre fade listening (PFL)

Met deze switch kan je een signaal, onafhankelijk van de faderinstellingen (pre-fade) naar een hoofdtelefoon sturen. je kan hiermee heel snel tijdens een live optreden een individueel kanaal beluisteren op je hoofdtelefoon om snel één en ander te kunnen bijregelen.