elektrische output

Gewoonlijk wordt de elektrische output gespecifieerd door het niveau, de impedantie of de configuratie van de bedrading.

Het output niveau of de gevoeligheid is het niveau van de elektrische output bij een bepaalde ingangssignaalsterkte. Over het algemeen hebben condensormicrofoons een hogere gevoeligheid dan dynamische types. Voor zwakke geluiden is een gevoelige microfoon aangewezen terwijl nabije opnames of sterke geluidsbronnen goed kunnen opgenomen worden met een minder gevoelig type.

De output impedantie komt overeen met de elektrische weerstand van de uitgang: 150-600 ohm voor een lage impedantie (low-Z) mic en 10000 ohm of meer voor een hoge impedantie (high-Z) mic. Het praktische gevolg is dat lage impedantie microfoons gebruikt kunnen worden met langere kabels terwijl er bij types met hoge impedantie snel verlies optreedt bij langere kabels.

Tot slot bestaan er twee types bekabeling: gebalanceerd en ongebalanceerd. De gebalanceerde output draagt het signaal over twee geleiders (plus afscherming). Op beide geleiders is het signaal hetzelfde, maar de polariteit ervan is tegenovergesteld. De gebalanceerde input versterkt enkel hetgeen verschillend is tussen beide geleiders (het originele signaal dus), terwijl alle storingen of ruis, die door beide geleiders identiek worden opgenomen, uit het versterkte signaal weerhouden worden. In tegenstelling hiermee hebben ongebalanceerde kabels slechts één geleider (plus de afscherming). Het kwijtspelen van ruis zoals hierboven beschreven kan daarbij dus niet plaatsgrijpen. Voor vrijwel alle live audio toepassingen worden daarom gebalanceerde, laag impedantie microfoons aanbevolen.