frekwentie-respons

Frekwentie-respons kan je definiëren als de gevoeligheid of het uitgangsvolume van een microfoon over de ganse range van de laagste tot de hoogste frekwentie.

Bijna elke microfoon-bouwer geeft de frekwentie-respons van zijn microfoons over een bepaald bereik weer. Vaak wordt deze weergegeven als een grafiek, waarin het uitgansniveau wordt uitgezet in functie van de frekwentie: de frekwentie staat dan op de x-as in Hertz (Hz) en de relatieve respons wordt in decibels (dB) weergegeven op de y-as.

Je kan op basis hiervan een onderscheid maken tussen microfoons die een gelijke output leveren bij alle frekwenties: dit noemen we een vlakke frekwentie-respons. Zij reproduceren het geluid op een natuurlijke 'ongekleurde' manier. Vaak werken ze over een breed frekwentiebereik.

Andere microfoons leveren een 'shaped' respons. Deze wordt vaak bewust nagestreefd om een bepaald geluid in een welbepaalde toepassing te bevoordelen.