werkingsprincipe

Het werkingsprincipe hangt samen met het type transducer - het element dat ervoor zorgt dat geluid omgezet wordt in een electrisch signaal. Daarbij verandert een transducer energie van één type in een ander, in dit geval dus accoustische energie naar electrische energie.

De belangrijkste types die je kan onderscheiden zijn dynamische microfoons en condenser microfoons.

Dynamische microfoons

Ze maken gebruik van combinatie van een diafragma, een 'voice coil' en een magneet. Geluidsgolven raken een dun plastic membraan (diafragma) dat daarop begint te vibreren. Een kleine spoel (de 'voice coil') is vastgehecht aan de achterkant van dat diafragma en vibreert mee. Deze spoel wordt zelf omgeven door een magnetisch veld, dat door een kleine permanente magneet opgewekt wordt. de beweging van de spoel in dit magnetisch veld zorgt ervoor dat er in de spoel een elektrisch veld wordt opgewekt dat overeenstemt met het geluid dat opgepikt wordt door de dynamische microfoon.

Dynamische microfoons zijn eenvoudig gebouwd en daarom betaalbaar en stevig. Ze kunnen een goede geluidskwaliteit leveren en zijn daarom inzetbaar in alle mogelijke omstandigheden. In het bijzonder zijn ze tolerant aan zeer hoge geluidssterktes, en zijn ze tamelijk bestand tegen tempretauursextremen en vocht. Om al deze redenen worden ze het meest veelvuldig ingezet voor live geluidsversterking.

Condensor microfoons

Deze zijn bestaan uit een elektrisch geladen diafragma / backplate die een condensor vormen. In dit geval brengen de geluidsgolven een uiterst dun metalen of metaal-gecoat diafragma aan het trillen. Dit diafragma is gemonteerd aan de voorzijde van een rigide metalen of metaal-gecoate/keramische backplate. Deze opstelling, die in elektrische termen een "capacitor" of consensor genoemd wordt, is in staat een lading op te slaan. Zodra het element geladen wordt, onstaat er een elektrisch veld tussen het diafragma en de backplate, in proportie tot de afstand ertussen. De variatie in die afstand, te wijten aan de beweging van het diafragma relatief ten opzichte van de backplate, rorgt ervoor dat een elektrisch signaal geproduceerd wort dat overeenstemt met het geluid dat door de micro opgepikt werd.

Op één of andere manier moet er bij de constructie van een condensormicrofoon gezorgd worden dat de lading of "polarizatie spanning" behouden kunnen blijven. Bij een electret condensor microfoon gaat het om een permanente lading, die onderhouden wordt door een speciaal type materiaal dat zich op de backplate of op het diafragma bevindt. De andere condensormicrofoons worden geladen (gepolarizeerd) door een externe stroombron. Voor live audio is de meerderheid van de condensormicrofoons van het electret type.

Alle condensor microfoons beschikken over extra actieve componenten om hun elektrische uitgang aansluitbaar te maken op standaard microfooningangen. Daarom moeten alle condesnors voeding krijgen: ofwel via batterijen, ofwel door middel van fantoomvoeding. In het geval van fantoomvoeding wordt de voeding geleverd via de microfoonkabel zelf.

Belangrijke karakteristieken van condensors zijn hun relatieve gevoeligheid aan hogere volumes: ze kunnen slechts een bepaalde geluidsdruk verdragen. Daarnaast hebben ze, inherent aan de actieve circuits, een zeker noise niveau, dat bij de beter types echter zeer beperkt is. Condensormicrofoons zijn complexer dan dynamische micro's en daarom over het algemeen duurder. Ze zijn ook gevoeliger aan temperatuursextremen en vocht. Ze zijn echter gevoeliger en prioduceren een meer natuurlijk geluid dan de meeste dynamische microfoons, in het bijzonder bij hogere frequenties. Ze kunnen bovendien erg klein gemaakt worden zonder dat dit ten koste dient te gaan van hun performantie.