reverb en delay

De manier waarop we geluidsbronnen horen wordt in bijzondere mate beïnvloed door de omgeving: Wanden en voorwerpen in een ruimte kunnen het geluid gedeeltelijk reflecteren, sommige golflengten worden dan weer geabsorbeerd door de omgeving.

Onder echo (delay) verstaan we de complete of gedeeltelijke herhaling van een geluid, kort na het oorspronkelijke signaal en aan een geringere geluidssterkte.

Nagalm (reverb) is een gevolg van reflecties van een geluidsbron tegen elementen in de omgeving. Nagalm kan je beschouwen als een complexe combinaties van meerdere reflecties met verschillende karakteristieken. Galm is opgebouwd uit primaire reflecties (early reflections) en reverb. Pre delay is de tijd tussen het oorsprokelijke geluid en de primaire reflecties. Reverb time geeft de sterkte en de tijdsduur van de nagalm weer. Wie dichter bij de geluidsbron staat zal meer van de oorspronkelijke bron horen, wie verder staat hoort meer indirect geluid.

Een geluidstechnieker die gebruik maakt van reverb en delay effecten dient zich ervan bewust te zijn dat de verstaanbaarheid van een stem achteruit gaat als de nagalm tijd groter wordt en als de fractie indirect geluid in de mix toeneemt.

Reverb en delay zijn erg belangrijke effecten in live audio toepassingen. Een stem, maar ook vele instrumenten, die via een micro worden geregistreerd klinken van nature erg droog. Door een subtiele dosis reverb toe te voegen kan deze een ruimtelijke plaatsing verkrijgen, die het geheel veel krachtiger doet klinken. Het zijn essentiële effecten, maar je dient er wel maat mee te houden.